BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 10/02 z dnia 23 grudnia 2002 roku

2003-06-23 23:09 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/02 z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie: sprostowania błędów rachunkowych w Uchwale Zarządu Miejskiego w Jedwabnem Nr 80/151/02 z dnia 15 listopada 2002 roku i w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do w/w uchwały oraz ustalenia tekstów jednolitych załączników Nr l i 2i 3 do uchwały Zarządu Miejskiego w Jedwabnem

Przejdź do wiadomości