BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-06-21 13:56 - Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr II/26/02 z dnia 15 grudnia 2002 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

Przejdź do wiadomości