BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 32/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

2021-06-01 11:11 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 32/2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielanych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r.

Przejdź do wiadomości