BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXVIII/225/21 z dnia 20 maja 2021 r.

2021-05-24 12:50 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/225/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Burmistrzowi Jedwabnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Przejdź do wiadomości