BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXVIII/216/21 z dnia 20 maja 2021 r.

2021-05-24 12:38 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXVIII/216/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, stanowiącej własność Gminy Jedwabne, położonej w miejscowości Korytki

Przejdź do wiadomości