BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................

2021-05-13 15:39 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................ w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Burmistrzowi Jedwabnego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Przejdź do wiadomości