BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................

2019-10-09 09:12 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................ w sprawie: określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym.

Przejdź do wiadomości