BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................

2019-10-09 08:57 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................ w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2020 roku Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przejdź do wiadomości