BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

2019-10-09 08:21 - Dodanie nowej wiadomości: Protokół z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: protokół XI sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

2019-10-09 08:24 - Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie: protokół XI sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Przejdź do wiadomości