BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 09 września 2019 roku

2019-09-09 09:53 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 56/2019 z dnia 09 września 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Przejdź do wiadomości