BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................

2019-08-21 12:16 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................ w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jedwabne

Przejdź do wiadomości