BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 51 / 2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku

2019-08-20 12:44 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 51 / 2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wiadomości