BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie 47/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku

2019-07-30 09:02 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie 47/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem

Przejdź do wiadomości