BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

2019-06-10 09:34 - Dodanie nowej wiadomości: Protokół z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26.05.2019 r. w sprawie: Protokół VII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

2019-06-10 12:40 - poprawiono datę sesji

2019-06-10 12:42 - Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół z sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26.05.2019 r. w sprawie: Protokół VII sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem

Przejdź do wiadomości