BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr VII/91/19 z dnia 22 maja 2019

2019-05-30 12:56 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr VII/91/19 z dnia 22 maja 2019 w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedwabne.

Przejdź do wiadomości