BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

2019-04-16 11:04 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 15/2019 z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: wyznaczenia osoby do dokonywania wobec Burmistrza Jedwabnego czynności z zakresu prawa pracy

Przejdź do wiadomości