BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

2019-04-01 15:24 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 17/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2018 rok

Przejdź do wiadomości