BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................

2019-02-14 11:42 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ................... z dnia Z DNIA ............................ w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Jedwabne w prawo własności tych gruntów osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi gruntów i właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

Przejdź do wiadomości