BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR IV/27/19 z dnia 05 lutego 2019 r.

2019-02-14 11:15 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IV/27/19 z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Jedwabne w prawo własności tych gruntów osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi gruntów i właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

Przejdź do wiadomości