BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku

2019-01-15 07:52 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok.

2019-04-01 15:25 - Edycja wiadomości ZARZĄDZENIE NR 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok.

Przejdź do wiadomości