BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE Nr 115/2018 z dnia 27.12.2018 r.

2019-01-10 09:50 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 115/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 56/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wiadomości