BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-01-04 15:21 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”.

Przejdź do wiadomości