BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-01-04 15:19 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/15/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w ramach programu oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Przejdź do wiadomości