BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR III/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

2019-01-04 15:17 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/13/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia w Gminie Jedwabne wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Przejdź do wiadomości