BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 113/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

2018-12-28 09:39 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 113/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem za 2018 r.

Przejdź do wiadomości