BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Z A RZĄ DZ E N I E Nr 107/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku

2018-12-19 08:57 - Dodanie nowej wiadomości: Z A RZĄ DZ E N I E Nr 107/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 101/2018 z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wiadomości