BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR II/7/18 z dnia 8 grudnia 2018 r.

2018-12-13 09:19 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/7/18 z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji w 2019 roku Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przejdź do wiadomości