BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 z dnia 31 października 2018 r.

2018-11-07 09:16 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 88/2018 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie: ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Przejdź do wiadomości