BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku

2018-08-31 09:47 - Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 69/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Przejdź do wiadomości