BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 z dnia 06 SIERPNIA 2018 r.

2018-08-07 13:07 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 61/2018 z dnia 06 SIERPNIA 2018 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za I półrocze 2018 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Przejdź do wiadomości