BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44 / 2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku

2018-06-14 15:04 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44 / 2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wiadomości