BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

2018-05-30 13:43 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 40/2018 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy, kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2, zobowiązaniach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 4, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg , odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.

Przejdź do wiadomości