BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/2018 z dnia 8 maja 2018 roku

2018-05-29 10:29 - Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Przejdź do wiadomości