BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 30 maja 2018 r.

2018-05-28 12:43 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gminy Jedwabne”

Przejdź do wiadomości