BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 z dnia 16 marca 2018 r.

2018-05-16 13:17 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 19/2018 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Przejdź do wiadomości