BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXIV/254/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

2018-04-24 15:21 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/254/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/247/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe i terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach łączonych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Jedwabne.

Przejdź do wiadomości