BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXIV/253/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

2018-04-24 15:20 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIV/253/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Przejdź do wiadomości