BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 25 kwietnia 2018 r.

2018-04-20 13:38 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/232/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Przejdź do wiadomości