BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 z dnia 14 luty 2018 roku

2018-04-04 09:45 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 14/2018 z dnia 14 luty 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Przejdź do wiadomości