BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 z dnia 26 marca 2018 roku

2018-04-04 09:44 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 20/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne na lata 2017-2020

Przejdź do wiadomości