BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 z dnia 26 marca 2018 r.

2018-04-04 09:16 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 21/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jedwabne za 2017 rok

Przejdź do wiadomości