BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXIII/250/18 z dnia 26 marca 2018 r.

2018-03-28 15:26 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIII/250/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Jedwabne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Przejdź do wiadomości