BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXIII/249/18 z dnia 26 marca 2018 r.

2018-03-28 15:25 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIII/249/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 r. ze środków budżetu Gminy Jedwabne.

Przejdź do wiadomości