BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXIII/246/18 z dnia 26 marca 2018 r.

2018-03-28 15:22 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIII/246/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabne w 2018 r.

Przejdź do wiadomości