BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXIII/244/18 z dnia 26 marca 2018 r.

2018-03-28 15:20 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXIII/244/18 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: zmian dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Przejdź do wiadomości