BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 26 marca 2018 r.

2018-03-21 13:50 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr. XXXII/234/18 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne na lata 2017-2020.

Przejdź do wiadomości