BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 26 marca 2018 r.

2018-03-21 13:48 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabne w 2018 r.

Przejdź do wiadomości