BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 26 marca 2018 r.

2018-03-21 13:46 - Dodanie nowej wiadomości: PROJEKT UCHWAŁY NR.... z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 r. ze środków budżetu Gminy Jedwabne

Przejdź do wiadomości