BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXII/237/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.

2018-03-02 09:01 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/237/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Przejdź do wiadomości