BIP Gminy Jedwabne

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXXII/236/18 z dnia 30 stycznia 2018 r.

2018-03-02 08:59 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXXII/236/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Przejdź do wiadomości